Om Thon Property

Sverige - Olav Thon Gruppens satsningsområde

Thon Property är den svenska fastighetsdivisionen i Olav Thon Gruppen som ägs av Olav Thon Stiftelsen. Olav Thon Gruppen äger c:a 480 fastigheter i Norge och 25 i utlandet samt äger/förvaltar 100 köpcenter i Norge och 11 i Sverige.

Vi vill hjälpa dig att hitta näringslokalen du behöver för att lyckas. Detta kan vi göra genom vår stora bredd i fastighetsportföljen som kan erbjuda dig flexibilitet och möjligheter för att hitta det du har behov för. Vår långa erfarenhet och unika långsiktighet tillåter oss att snabbt se lösningar för dina behov.

Thon Property AB

2014 samordnades förvaltningen i den Svenska verksamheten, detta öppnade även upp för externa förvaltningsuppdrag. Thon Property AB har i dag ansvaret för hela det Svenska egendomsbeståndet, och öppnade i oktober 2014 upp sitt huvudkontor i Stockholm.

I Sverige äger eller förvaltar Olav Thon Gruppen 11 köpcentrum. De svenska köpcentrumen omsatte totalt för 13.5 miljarder kronor under 2017, en ökning på 271 milj. kronor eller 2%. 

Olav Thon

Norges största privata fastighetsägare

Olav Thon har drivit näringsverksamhet i över 70 år, och den första investeringen i fastigheter på Karl Johans gata i Oslo skedde redan 1950. Efter mer än 60 års verksamhet är Olav Thon Gruppen Norges största privata fastighetsägare.

Läs mer om Thon Eiendom

Norges största köpcentrumägare

Olav Thon Gruppen är Norges största köpcentrumaktör med 100 köpcentrum i Norge. Av dessa är 71 hel-/delägda köpcentrum, och 29 förvaltas åt externa ägare. Koncernen drev 2017 7 av de 10 största köpcentrumen i Norge.

Fastigheterna i Norge förvaltas av Thon Eiendom, som består av bostäder, köpcentrum och kommersiella lokaler. Totalomsättningen i Norge ökade med ca. 2,0 %, motsvarande 1,3 miljarder norska kronor jämfört med 2016 och omsatte totalt 67,2 miljarder norska kronor.