Olav Thon

Olav Thon är koncernchef och grundare av Olav Thon Gruppen och har sedan 1940-talet drivit en omfattande näringsverksamhet.

I dag är Olav Thon Gruppen Norges ledande aktör inom fastighets- och hotellverksamhet.

I december 2013 blev Olav Thon Stiftelsen upprättad och samtliga aktier i Olav Thon Gruppen AS blev gett som en gåva från Olav Thon till stiftelsen.

Thon innehar ett antal styrelseuppdrag
tillknutet Olav Thon Gruppen och är bland annat
ordförande i Olav Thon Stiftelsen.