Samhällsansvar

Som en del av Olav Thon Gruppen, följer Thon Property koncernens riktlinjer gällande samhällsansvar.

Samhällsansvar i Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen arbetar systematiskt med CR (CORPORATE RESPONSIBILITY) och CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö, anti-korruption och socialt ansvar.

Arbetet med CR och CSR är viktigt för hela Olav Thon Gruppens verksamhet då det bidrar till att skapa värderingar och förutsättningar för att skapa långsiktighet och hållbarhet inom företaget.

FNs Global Compact och Global Reporting Initiative (GRI)

I maj 2013 anslöts Olav Thon Gruppen till FNs Global Compact som är ett nätverk och redskap för företag som vill arbeta aktivt och seriöst med hållbar utveckling. Anslutningen till FNs Global Compact betyder att koncernen under kommande år definierar de viktigaste kärnvärdena för hur man skall bedriva verksamheten för att bibehålla en hållbar utveckling framgent. Detta kommer att följas upp genom handlingsplaner och konkreta mål, utarbetade efter GRI (The Global Reporting Initiative) ramverk, och dokumenteras i en årlig rapport.

En tradition av Corporate Responsibility och socialt ansvar

I alla år har Olav Thon haft som målsättning att vara aktiv och skapa goda värderingar, tryga arbetsplatser och bidra till utvecklingen av ett tryggt och bra samhälle genom sin affärsverksamhet.
Under hela sitt liv har Olav Thon personligen och Olav Thon Gruppen varit aktiva till att skapa ett bättre samhälle.
Under de senaste åren har Olav Thons samhällsengagemang synts som tydligast genom etableringen av Olav Thon Stiftelsen, Olav Thons DNT-stiftelse och Olav Thons Stiftelse for sociala ändamål. Förutom detta har han skänkt betydliga bidrag till Stiftelsen Vassfaret Bjørnepark.
Olav Thon Gruppens samhällsengagemang hanteras till stor del av det enskilda hotellet, köpcentrumet eller verksamheten.


Olav Thon Powered by EFD

EFDCorporate responsibility har under lång tid varit en stor del av Olav Thon Gruppen. Därför har vi tillsammans med välgörenhetsorganisationen Engineering for development (EFD) tagit vara på den andan.

EFD arbetar med riktade insatser i drabbade områden genom att använda sig av beprövade affärsmodeller för att finansiera hjälpinsatserna. Ett resultat av arbetet är produkterna Thon Property valt att köpa in som giveaways, där intäkterna går till vätskeersättningar för att hjälpa kvinnor och barn som lider av akut vätskebrist i flyktingläger.

Tillsammans kan vi göra stor skillnad. #Anythingforcharity